Trong 3 tháng đầu năm, một ngân hàng đã ghi nhận tổng thu nhập hoạt động gần 4.700 tỷ đồng, với lợi nhuận vượt 1.800 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của TPBank đã ghi nhận nhiều điểm sáng trong quý đầu năm 2024. Tổng thu nhập hoạt động (TOI) tăng mạnh 28,0% so với cùng kỳ, đạt 4.685 tỷ đồng, chủ yếu nhờ vào sự tăng trưởng của thu nhập lãi (NII) lên 25,2%. Đồng thời, dư nợ tín dụng giảm 3% so với đầu năm, do dư nợ cho vay cũng giảm 2%.

Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) cải thiện 59 điểm cơ bản so với cùng kỳ, đạt 4,1%, mặc dù giảm 79 điểm cơ bản so với quý trước. Mặc dù lãi suất cho vay giảm, TPBank vẫn có thể cải thiện NIM nhờ giảm lãi suất tiền gửi trong quý.

Chi phí vốn giảm 144 điểm cơ bản so với cùng kỳ, trong khi lợi suất tài sản chỉ giảm 81 điểm cơ bản so với cùng kỳ.

Thu nhập ngoài lãi cũng tăng 36,4% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào thu nhập từ hoạt động đầu tư. TPBank đạt lợi nhuận trước thuế hơn 1.800 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù TOI tăng mạnh, lợi nhuận ròng chỉ tăng nhẹ 3,5% so với cùng kỳ, do chi phí dự phòng tăng gấp 3,8 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí tiền gửi tăng 39 điểm cơ bản so với cùng kỳ, đạt 0,6% do tỷ lệ nợ xấu tăng.

Ở cuối quý 1, tỷ lệ nợ xấu tăng 0,8 điểm % so với cùng kỳ, đạt 2,23%. Mặc dù chất lượng tài sản không phục hồi nhanh, nhưng giai đoạn khó khăn nhất đã qua.

Năm 2024, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Nguồn tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, và huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng. TPBank cũng đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cơ sở khách hàng, đạt mốc 15 triệu trong năm 2024.

Đáng chú ý, TPBank sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, với tỷ lệ 25%. Đây là một tin vui cho cổ đông, và không lần đầu tiên TPBank thể hiện sự quan tâm đến cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức.

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.