Thủ tướng kỷ luật khiển trách Bộ trưởng Đào Ngọc Dung

Quyết định số 413/QĐ-TTg ngày 14/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thi hành biện pháp kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, người từng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trong nhiệm kỳ 2016-2021. Quyết định này được đưa ra do ông Dung đã vi phạm và có những khuyết điểm trong quản lý công tác của mình. Sự ra quyết định này cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng, cũng như chấn chỉnh những hành vi không đúng đắn. Thời gian thi hành kỷ luật được tính từ ngày công bố Quyết định số 1198-QĐNS/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bị kỷ luật.

Trong Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 14/5/2024, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thi hành biện pháp kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016, do vi phạm và có những khuyết điểm trong công tác. Quyết định này có hiệu lực từ ngày công bố Quyết định số 1199-QĐNS/TW ngày 23/4/2024 của Bộ Chính trị.

Trước đó, vào ngày 19/4, Bộ Chính trị đã ra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với ông Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, và cũng áp dụng hình thức Cảnh cáo đối với bà Phạm Thị Hải Chuyền, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy rằng vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã làm vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước và Quy chế làm việc. Hành vi này không chỉ thiếu trách nhiệm và lỏng lẻo trong lãnh đạo mà còn dẫn đến nhiều vi phạm và khuyết điểm trong quản lý mua sắm, chuyển giao các bộ chương trình và đào tạo giáo viên dạy nghề.

Trong quá trình lập, điều chỉnh và triển khai Đề án chuyển giao các bộ chương trình; đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý dạy nghề; thực hiện thí điểm các nghề trọng điểm (Đề án 371), cùng với Đề án phát triển trường nghề chất lượng cao (Đề án 761), đã xảy ra vi phạm pháp luật trong quản lý đặt hàng. Cụ thể, việc tạo điều kiện cho Công ty cổ phần Tiến Bộ quốc tế (AIC) tham gia vào các gói thầu lớn để thu lợi ích cá nhân là một trong những vi phạm nghiêm trọng của Ban cán sự đảng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2011-2016. Những hành vi này không chỉ mang tính hệ thống và kéo dài trong thời gian dài mà còn gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, bao gồm sự lãng phí tài nguyên quý báu của đất nước, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cả tổ chức đảng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Điều này khiến dư luận bày tỏ sự phẫn nộ và làm giảm niềm tin của công dân vào cơ quan này.

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.