Ngân hàng Nhà nước xác minh tài sản, thu nhập 58 cán bộ, ai sẽ bị gọi tên trong năm nay ?

Ngân hàng Nhà nước đặt ra kế hoạch xác minh tài sản và thu nhập của 58 cán bộ tại 21 đơn vị trong năm nay.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, trong số 58 cán bộ này, có 6 người đến từ các đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước trung ương, và 34 người làm việc tại các chi nhánh địa phương.

Ngoài ra, đợt xác minh này cũng sẽ bao gồm 18 cán bộ từ các ngân hàng thương mại, trong đó có một người từ VietinBank, 4 người từ OceanBank, và 13 người từ AgriBank.


Quá trình xác định 58 cán bộ này được thực hiện thông qua việc bốc thăm ngẫu nhiên. Mục tiêu của việc này là đánh giá và ngăn chặn việc kê khai không trung thực và giải trình nguồn gốc tài sản và thu nhập của các cán bộ trong danh sách.

Theo Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018, mọi người có nghĩa vụ kê khai tài sản và thu nhập của mình, bao gồm cán bộ, công chức, và các quan chức công quân đội. Nếu phát hiện việc kê khai không trung thực, họ sẽ phải chịu các biện pháp kỷ luật tương ứng.

Các tài sản và thu nhập phải được kê khai bao gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, và các tài sản khác có giá trị từ 50 triệu đồng trở lên, cũng như tài sản và tài khoản ở nước ngoài.

Các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng đối với những cán bộ không tuân thủ quy định về kê khai tài sản và thu nhập, bao gồm cả việc hạ bậc lương, giảm chức vụ, và thậm chí là sa thải.

Việc này nhấn mạnh sự cam kết của Ngân hàng Nhà nước trong việc đảm bảo minh bạch và trách nhiệm của các cán bộ trong quản lý tài sản và thu nhập cá nhân.

Bình luận (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.